Mesto: *

Adresa: *

Ime i prezime / Naziv firme: *

Kontakt telefon: *

Email adresa: *

Tip elektrane:

Mesečna potrošnja (kWh):

Odobrena snaga (kW):

Meseci u kojima bi se sistem koristio:

Materijal površine na koju se postavljaju paneli:

Azimut (Orijentacija krova; Sever = 0, Istok = 90, Jug = 180, Zapad = 270):

I

Z

S

J

Napomena:

Dimenzije krova (m):

Dimenzije krova

a:

b:

Visine krova (m):

Visine krova

a:

b:

Prilog (Maks. 10MB - .pdf | .jpg | .doc | .zip):